Bedrijfsbezoek Molenlandse scholen tijdens Week van de Circulaire Economie

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Tijdens de Week van de Circulaire Economie organiseert afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden bedrijfsbezoeken voor basisschoolleerlingen uit Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het doel is om leerlingen anders te leren kijken naar afval en om het belang van zuinig en slim omgaan met grondstoffen en producten te benadrukken.

Aandacht voor circulair ondernemen

In de regio zetten diverse bedrijven, waaronder Avonturenboerderij Molenwaard, Opnieuw & Co/Het Goed, Planq en 10XL, zich in om zo’n 150 basisschoolleerlingen kennis te laten maken met circulair ondernemen. Dit is het idee om positieve verandering in ons denken te stimuleren.

Bezoek aan Avonturenboerderij Molenwaard

Als onderdeel van het initiatief bezochten circa 90 leerlingen van OBS De Stapsteen, SMDB Streefkerk en Eben Haëzer op 11 maart de Avonturenboerderij Molenwaard in Ottoland. Hier leerden ze over de rol van zwammen in de duurzame voedselketen en hoe deze kunnen bijdragen aan het voorkomen van voedselverspilling en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen.

De waarde van afval

Francis Hendriks, adviseur Circulaire Economie van de gemeente Molenlanden, benadrukt het belang van dit bewustzijn: “Wat op het eerste gezicht geen waarde meer lijkt te hebben - zoals papier, plastic, etensresten of oude kleding - kan nog steeds nuttig zijn. Bij de zwammenkwekerij zien leerlingen dat deze materialen opnieuw worden gebruikt om nieuwe producten te maken.”

Ozan Cimen, educatiemedewerker Circulaire Economie bij Waardlanden, voegt eraan toe: “Deze bewustwording is nodig. We produceren nog te veel restafval in onze gemeenten. Het verminderen van restafval kan alleen als we allemaal anders naar afval kijken. Samen kunnen we het verschil maken.”