Beoordeling van kruisingsvarianten Burgemeester Klinkhamerweg door verkeersdeelnemers

29 dagen geleden gepubliceerd

Er is al een tijd een verlangen van bewoners en andere belanghebbenden om de kruisingen en voetgangersoversteekplaatsen op de Burgemeester Klinkhamerweg veiliger te maken. Door uiteenlopende meningen over de inrichting is er echter nog geen consensus bereikt. Om te ontdekken welke inrichting de voorkeur heeft, roept de gemeente nu iedereen op om een enquête in te vullen.

Beoordelingscriteria

Een werkgroep, bestaande uit verschillende soorten verkeersdeelnemers, heeft eerst bepaald wat zij zien als cruciale elementen voor een veilige inrichting van de kruisingen en de oversteekplaats. De volgende punten kwamen naar voren:

  • Doorstroming vermijden en vlotte doorstroming bevorderen
  • Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers
  • Geschiktheid voor hulpdiensten, openbaar vervoer en vrachtwagens
  • Overzichtelijkheid en duidelijkheid (voorrang, etc.)
  • Toekomstbestendigheid (rekening houdend met de ontwikkelingen in Zevenhuizen)

Selectie van varianten door de werkgroep

Met deze criteria in het achterhoofd heeft de werkgroep de vele mogelijke varianten voor de inrichting beoordeeld. Dit heeft geleid tot de selectie van de drie meest kansrijke varianten voor elke kruising en oversteekplaats. Nu is het aan de rest van de belanghebbenden om deze varianten te beoordelen.

Belang van beoordeling voor de gemeenteraad

De uitkomsten van de beoordelingen zullen duidelijk maken welke inrichtingen de algemene voorkeur hebben. Het college van burgemeester en wethouders zal de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad presenteren. Op basis hiervan zal de raad beslissen of en hoe de inrichting van de kruisingen en de voetgangersoversteekplaats van de Burgemeester Klinkhamerweg wordt aangepast.

Het invullen van de vragenlijst kan online of op de weekmarkt in Zevenhuizen op donderdag 28 maart 2024. De enquête kan ingevuld worden tot uiterlijk 2 april 2024.