College van Hillegom presenteert sluitende begroting 2024

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college van de gemeente Hillegom heeft voor 2024 een sluitende begroting gepresenteerd aan de gemeenteraad. Met een positief saldo van ruim € 200.000, is de begroting gebaseerd op het huidige takenpakket van de gemeente en diverse, noodzakelijke investeringen. Hoewel de financiële uitgangspositie voor komend jaar goed is, zijn er meerjarig nog veel onzekerheden.

Stijgende kosten en woonlasten

Inflatie is een algemeen probleem en de kosten voor de gemeente op veel beleidsterreinen zijn aanzienlijk gestegen. Hierdoor zullen de woonlasten volgend jaar naar verwachting met ongeveer € 100 per jaar stijgen voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een woningwaarde van € 360.000.

Aandacht voor bestaanszekerheid

Het college blijft in 2024 aandacht houden voor mensen die moeite hebben om rond te komen. Het wil ervoor zorgen dat het beleid om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen beter bekend wordt. Op deze manier kunnen inwoners die dreigen tussen wal en schip te vallen, beter geholpen worden.

Toekomstbestendig bouwen

Er is een grote vraag naar woningen in Hillegom en de bouwproductie loopt momenteel achter. Dit vraagt om een aanpak voor nu, de middellange en de lange termijn. Begin volgend jaar worden de resultaten verwacht van de startnotitie ‘Wonen, nu en in de toekomst’. Deze resultaten zullen leiden tot toekomstbestendige keuzes op het gebied van woningbouw in de gemeente.

Groenbeheerplan

Het college gaat komend jaar aan de slag met het groenbeheerplan. Hierbij wordt rekening gehouden met voldoende groen en ruimte, zonder de uitdagingen op het gebied van klimaat te vergeten. Zowel de gemeente als de inwoners zullen steeds meer de handen ineen moeten slaan om een veilige en schone openbare ruimte te behouden.

Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het besluit over de begroting 2024 zal genomen worden in de vergadering van 9 november 2023.