Controles tegen criminele inmenging in sierteeltsector

3 maanden geleden gepubliceerd

Criminelen maken vaak gebruik van bestaande logistieke netwerken om illegale waren zoals wapens en drugs te vervoeren. De sierteeltsector, met haar vele (inter-)nationale transportbewegingen, is hierbij een interessant doelwit. Om criminele inmenging tegen te gaan, zijn op 28 en 29 november Transport Facilitated Organized Crime-controles (TFOC) uitgevoerd op de veilinglocaties van Royal Floraholland in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk.

Doel van de controles

Het doel van deze controles is niet alleen het tegengaan van criminele inmenging, maar ook het creëren van een veilige werkomgeving en een eerlijke concurrentiepositie voor ondernemers die zich aan de regels houden. Misstanden gaan verder dan alleen drugssmokkel, zoals overtredingen van de arbeidstijdenwet op momenten van grote drukte op de veilinglocaties.

Resultaten van de controles

Tijdens de controleacties zijn negen bedrijven bezocht. In totaal werden 140 vrachtwagens volledig onderzocht, waarbij onder andere alle papieren en op de rij- en rusttijden werden gecontroleerd. Er zijn meer dan tien processen-verbaal opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en/of de Wet Wegvervoer Goederen. Bovendien werd een gestolen trailer teruggevonden en een partij Poolse sigaretten in beslag genomen waarover geen accijns betaald was.

Bewustwording en preventie

Naast de controles zelf, was er ook aandacht voor preventie en bewustwording. Chauffeurs en ondernemers werden aangesproken om hen bewust te maken van de risico’s van criminele inmenging en hen te leren hoe ze signalen van criminaliteit kunnen herkennen. Het doel is om de sierteeltsector weerbaarder te maken tegen deze vormen van criminaliteit.

Samenwerking tussen instanties

Voor deze controles werkten verschillende instanties samen, waaronder de politie van Den Haag en Amsterdam, de Landelijke Eenheid, de Belastingdienst, de Douane, de Nederlandse Arbeidsinspectie, en de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking is een belangrijke stap in de richting van een veilige en eerlijke sierteeltsector.