Dekkende begroting voor Barendrecht in 2024 ondanks financiële uitdagingen

8 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders in Barendrecht heeft een dekkende begroting voor 2024 gepresenteerd. Dit ondanks financiële uitdagingen zoals een tegenvallende uitkering uit het gemeentefonds, stijgende kosten voor jeugdzorg, hoge inflatie en oplopende rente. De begroting zal op 7 november in de gemeenteraad worden besproken.

Noodzaak tot keuzes maken

Volgens wethouder Van der Linden van Financiën is het noodzakelijk om keuzes te maken om tot een dekkende begroting te komen. Dit heeft geleid tot een aantal besparingen en het herprioriteren binnen het meerjarenprogramma en het standaard beleid. De gemeente blijft streven naar het realiseren van haar ambities en zal hard blijven werken om Barendrecht nog mooier te maken.

Plannen voor 2024

In 2024 gaat Barendrecht van start met een nieuwe organisatie om dichter bij de burgers te staan. De gemeente zal inspanningen verrichten om de veiligheid te verhogen, onder andere door middel van cameratoezicht, buurtpreventie, meer wijkagenten en voorlichting. Bovendien zullen de doelen uit de groenvisie in de praktijk worden gebracht en zal er extra geïnvesteerd worden in het centrum en mogelijk ook in het Inge de Bruijn zwembad. Er komt een verbeterd afvalbeleid en er wordt een plan gemaakt om het maatschappelijk vastgoed beter aan te laten sluiten op de behoeften van inwoners en verenigingen. Er wordt verder gewerkt aan betaalbare en passende woningen, waaronder 100 nieuwe sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt.

Financiering van de ambities

Om de ambities voor 2024 te financieren, wordt voorgesteld om voornamelijk te besparen op bestaande budgetten en enkele prioriteiten bij te stellen. Hierdoor is het gelukt om de belastingtarieven slechts met het inflatiepercentage te laten stijgen. De onroerendezaakbelasting (OZB) voor bewoners is in vergelijking met omliggende gemeenten laag, terwijl de OZB voor bedrijven stapsgewijs wordt verhoogd. De opbrengst hiervan zal worden gebruikt om de OZB voor bewoners te verlagen.

Besluitvorming

De Begroting 2024 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is aan de raad om te beslissen hoeveel en waaraan de gemeente geld uitgeeft. De raad zal hierover vergaderen tijdens de Commissie Algemene Zaken en Financiën op maandag 23 oktober, met de definitieve besluitvorming tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 7 november 2023. Beide vergaderingen zijn openbaar.