Programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 voor gemeente Zuidplas vastgesteld

5 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas heeft het programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 vastgesteld. Het plan toont aan hoe de gemeente de komende drie jaar zal werken aan het worden van een duurzame gemeente. De ambitie om tegen 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair te zijn, blijft onveranderd.

Verschillende taken en activiteiten

Het programmaplan bevat verschillende taken en activiteiten om deze ambities te realiseren. Zo zal de gemeente zich inzetten om de biodiversiteit te versterken en meer ruimte te bieden voor zonnepanelen. Daarnaast wil de gemeente meer parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s creëren en het aantal aardgasvrije woningen verhogen. Verder streeft de gemeente naar minder energieverbruik in bestaande gebouwen en zal de gemeente zoveel mogelijk duurzame voertuigen aanschaffen ter vervanging van oude voertuigen.

Samenwerking is essentieel

De wethouder van duurzaamheid, Wybe Zijlstra, benadrukt dat samenwerking cruciaal is om deze doelen te bereiken. De gemeente zal deze inspanningen niet alleen uitvoeren, maar samenwerken met inwoners, ondernemers en andere organisaties. Het motto is dan ook: “samen duurzaam doen!”.

Meten en monitoren

Het is van belang om de uitgevoerde activiteiten te meten en te monitoren om te zien in hoeverre ze bijdragen aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen. Jaarlijks zal een actualisatie van de activiteiten plaatsvinden en zal er worden bijgehouden of de doelen dichterbij komen. De voortgang van de ambitie en de doelen zal worden verwerkt in de jaarlijkse planning- en controlecyclus van de gemeente.

Het programmaplan Duurzaamheid is gepubliceerd op de website van de gemeente Zuidplas.