Eerste groene glasvezelcentrale in Nederland onthuld

7 maanden geleden gepubliceerd

In samenwerking met KPN heeft Naturalis de eerste natuurinclusieve glasvezelcentrale van Nederland onthuld. Deze bijzondere centrale bevindt zich in Leiden en draagt bij aan de lokale biodiversiteit, wateropslag en verkoeling van de stad.

Bijdrage aan biodiversiteit

De natuurinclusieve glasvezelcentrale, gelegen op de Nieuwe Marnixstraat 90 in Leiden, is een groen bouwwerk met op het dak een kruidendak met dood hout en heuveltjes. Aan de muren hangen boomstammen met gaten erin als insectenhotel, en klimplanten met bloemen en bessen kruipen tegen de muur omhoog. Met deze aanpassingen vormt het bouwwerk de eerste natuurinclusieve glasvezelcentrale van Nederland, met als doel ruimte te geven aan de lokale biodiversiteit en de leefomgeving te vergroenen.

Samenwerking met Naturalis

De ontwikkeling van de natuurinclusieve centrale begon met de vraag van KPN hoe hun infrastructuurlocaties konden bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Naturalis Biodiversity Center werd ingeschakeld om deze vraag te beantwoorden. Onderzoeker Fleur van Duin beschouwt de huidige staat van het bouwwerk als het startpunt voor meer biodiversiteit.

Inspiratiebron voor natuurinclusief bouwen

Het natuurinclusieve bouwwerk dient als inspiratiebron voor bedrijven, particulieren en gemeenten. De verschillende elementen zijn ook toe te passen op vergelijkbare constructies, zoals trafohuisjes, bushokjes of tuinschuren. KPN is koploper op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit en ziet deze nieuwe ontwikkeling als een kans om nog verder te verduurzamen.

Positief effect op de lokale omgeving

De groene elementen van de centrale hebben een positief effect op de lokale waterhuishouding en hebben een verkoelende werking op de omgeving. Door dit bouwwerk te testen en onderzoeken, hoopt KPN te ontdekken wat het effect is op de biodiversiteit, temperatuur, geluid en het stroomverbruik. De resultaten zullen worden meegenomen in de plannen om nog minstens tien centrales aan toe te voegen in het komende jaar.

Onderdeel van KennisNatuurlijk!

De vraag van KPN werd beantwoord via het KennisNatuurlijk!-traject. Dit project van Naturalis, opgezet in samenwerking met ASN Bank en a.s.r., richt zich op het gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig maken van onze woon-, werk- en leefomgeving.