Extra geld nodig voor ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal

8 maanden geleden gepubliceerd

De ontwikkeling van het Dorpshart in Zwartewaal heeft extra financiering nodig. De gemeente Voorne aan Zee hoopt dit najaar te beginnen met de verbeteringswerken. De plannen omvatten een nieuw gebouw voor basisschool ‘t Want, een dorpshuis en een sportzaal. Na twee mislukte aanbestedingen is er nu een ontwikkelaar gevonden die het werk kan uitvoeren. De kosten zijn echter met ruim 5 miljoen euro gestegen door de vertraging en de verhoogde bouwkosten. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit extra geld beschikbaar te stellen.

Plannen vanaf mei 2023

In mei 2023 nam de gemeenteraad van Voorne aan Zee een motie aan om stappen te zetten voor de basisschool ‘t Want in Zwartewaal. Het college van B&W kreeg de opdracht om de aanbesteding te versnellen en om aan te geven wat er nodig is om de leerlingen vanaf het schooljaar 2024 in het nieuwe gebouw te laten starten.

Start bouwvoorbereidingen dit najaar

Als de gemeenteraad in oktober het benodigde extra geld beschikbaar stelt en de provincie ook akkoord gaat, kan de ontwikkelaar starten met de bouwvoorbereidingen. De gemeente is blij dat de uitvoering van het Dorpshart Zwartewaal nu dichterbij komt, ondanks de financiële tegenvaller. Al sinds het begin van het project in 2016/2017 hebben inwoners, verenigingen en de school meegedacht over de inrichting van het dorpshart.

Start bouw in december

Bij goedkeuring kan in december gestart worden met de bouw van de school, sporthal en het dorpshuis. Dit is vooral belangrijk voor de basisschool, omdat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid en gezondheid. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de leerlingen halverwege het schooljaar 2024-2025 verhuizen naar het nieuwe gebouw.