Gebruik van wapenstok door politie tijdens onrust in Den Haag

6 maanden geleden gepubliceerd

Op sociale media circuleert een video waarop te zien is hoe politieagenten een jongen met behulp van een wapenstok uit de stationshal van Den Haag Centraal verwijderen. De video toont de situatie voorafgaand aan het optreden van de agenten niet en de politie heeft daarom een verklaring over de aanleiding van deze actie afgegeven.

Onrust na Pro-Palestina demonstratie

Volgens de politie ontstond de onrust op 18 oktober, na een goed verlopen pro-Palestina demonstratie in Den Haag. Een groep demonstranten ging vervolgens naar de Turfmarkt en begon daar opnieuw te demonstreren. De burgemeester besloot deze nieuwe demonstratie te ontbinden en de politie vorderde de groep van circa 150 demonstranten om te vertrekken.

Confrontatie met politie

Op de Rijnstraat bleef een groep van ongeveer zestig personen staan. Deze groep keerde zich tegen de politie en bekogelde agenten met stenen en zwaar vuurwerk. Ondanks herhaalde verzoeken weigerden zij te vertrekken. De Mobiele Eenheid moest uiteindelijk ingrijpen met gebruik van de wapenstok om de openbare orde te herstellen.

Vechtpartij in stationshal

In de stationshal ontstond vervolgens een grote vechtpartij. De Mobiele Eenheid trad opnieuw op om de openbare orde te herstellen. Degenen die geen opvolging gaven aan de aanwijzingen van de politie, zijn met dwang uit het gebouw verwijderd.

Toetsing van politieoptreden

Het optreden van de politie en het gebruik van geweld worden altijd achteraf bekeken en getoetst. Het optreden in deze situatie zal worden voorgelegd aan de onafhankelijke toetsingscommissie geweldsaanwending. Verbeterpunten die naar voren komen, worden meegenomen in trainingen.