Stichting Het Gehandicapte Kind start landelijk project voor inclusieve speelcultuur

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Stichting Het Gehandicapte Kind zet zich in voor een inclusieve speelcultuur waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Met het project ‘Samen in Actie voor een Inclusieve Speelcultuur’ willen ze dit in de praktijk gaan brengen.

Speeltuinen toegankelijk maken

De stichting is van plan speeltuinen toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking. Het doel is om gelijkwaardige ontmoetingen tussen kinderen met en zonder beperking en hun gezinnen te bevorderen. Daarnaast wil de stichting gastlessen geven en Speeltuinbendetests en Samenspeeldagen organiseren om te laten zien dat samen spelen heel goed mogelijk is.

Samenwerking tussen scholen

Het project is niet alleen gericht op speeltuinen, maar ook op scholen. De stichting wil 24 basisscholen uit 12 provincies betrekken, zowel regulier als speciaal onderwijs. De bedoeling is onder andere om de kinderen te leren wat het betekent om een beperking te hebben en hoe ze samen kunnen spelen.

Aftrap van het landelijke project

Op woensdag 28 februari is het landelijke project officieel van start gegaan. De Schapendel en De Duinpieper in Noordwijk zijn de eerste deelnemers van deze pilot. Wethouder Dennis Salman was één van de ondertekenaars van de pilot.

Inzet van buurtsportcoaches en aandacht voor eenzaamheid

Naast het toegankelijker maken van speeltuinen en het betrekken van scholen, zal het project ook de inzet van buurtsportcoaches bevatten. Daarnaast is er aandacht voor het thema eenzaamheid en wordt de hele buurt bij het project betrokken.

Afsluiting van het project

Het project loopt tot en met het schooljaar 2024/2025 en wordt afgesloten met een speeltuinfeest, dat in samenwerking met de scholen wordt georganiseerd. De stichting hoopt uiteindelijk te komen tot een duurzame samenwerking tussen de scholen en een uitbreiding naar andere scholen in de omgeving. De financiering van het project wordt volledig verzorgd door de stichting zelf.