Gemeenteraad Kaag en Braassem stemt unaniem in met bestemmingsplan Sportpad

8 maanden geleden gepubliceerd

Op 18 september stemde de gemeenteraad van Kaag en Braassem unaniem in met het bestemmingsplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen. Het plan beschrijft hoe de ruimte zal worden gebruikt en ingedeeld, zoals de locatie van gebouwen, hun functies en maximale afmetingen. Dit plan vormt de basis voor verdere uitwerking. De volgende stap is het maken van een inrichtingsplan.

Sportpad: plek voor leren, bewegen en ontmoeten

Er wordt al enkele jaren gewerkt aan een plan om het Sportpad efficiënter in te richten, zodat het een plek wordt waar mensen kunnen ‘leren, bewegen en ontmoeten’. De betrokkenen bij de vernieuwing van het Sportpad werken stapsgewijs aan de plannen.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan zal verder ingaan op de invulling van de openbare ruimte rondom de sportvelden, het schoolplein en de gebouwen. Aspecten zoals de inrichting van paden en wegen, parkeergelegenheden en groenvoorzieningen worden in dit plan behandeld. Gebruikers en omwonenden worden betrokken bij de opstelling van het inrichtingsplan. Er zullen binnenkort gesprekken worden gevoerd met verschillende belanghebbenden om passende keuzes te maken voor het gebruik van het Sportpad en de directe omgeving.

Naast het inrichtingsplan wordt ook verder gewerkt aan deelproject 1 (Sportpad noord) en deelproject 2 (Sportpad Zuid).

Sportpad Noord

Kindpartners SSBA en Kindkracht 0/12 en het Sportbedrijf Kaag & Braassem werken aan nieuwe gezamenlijke huisvesting voor het Kindcentrum en De Tweesprong. Een architect helpt bij het uitwerken van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp. Het streven is een zo compact mogelijk gebouw gericht op de verenigingen.

Sportpad Zuid

Aan de zuidkant van het Sportpad komt een nieuwe indeling van de sportvelden. Voetbalvereniging E.M.M.’21, hockeyclub Alkemade en tennisvereniging Alkemade behouden of krijgen hier een plek. Het clubhuis van de tennisvereniging wordt aangepast en de voetbal- en hockeyclub krijgen samen een nieuw kleed-/clubgebouw. Het doel is dat dit gebouw niet alleen voor sporters is, maar dat ook andere mensen hier gebruik van kunnen maken. ‘Leren, bewegen en ontmoeten’ zijn hierbij de kernwoorden.

Om de plannen uit te werken en rekening te houden met alle wensen en eisen, zijn verschillende werkgroepen gestart. In deze werkgroepen werken vrijwilligers van de verenigingen samen met specialisten om de plannen passend en uitvoerbaar te maken.