Gorinchem vindt nieuwe locatie voor kleinschalige opvang asielzoekers

10 maanden geleden gepubliceerd

In samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Gorinchem een nieuwe locatie gevonden voor een kleinschalige opvang voor 150 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA om een kleinschalige opvang te realiseren.

Huidige opvanglocatie sluit deuren eind 2024

De huidige opvanglocatie in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat zal haar deuren sluiten voor het einde van 2024. De nieuwe locatie voor de kleinschalige opvang is gelegen op het bedrijventerrein Oost II aan de Buys Ballotstraat 9.

Gastvrij Gorinchem

De stroom van vluchtelingen naar Nederland blijft groot. De gemeente Gorinchem heeft altijd een gastvrije houding gehad en hulp geboden aan mensen die noodgedwongen hun huis en haard hebben verlaten. Eind 2022 heeft de gemeenteraad besloten dat er kleinschalige opvang gerealiseerd moet zijn vanaf eind 2024.

Duurzame opvang voor asielzoekers

Volgens wethouder Marjo Molengraaf zijn ze blij met de nieuwe locatie waar duurzame opvang voor asielzoekers gerealiseerd kan worden. Dit biedt duidelijkheid over de kleinschalige opvang in de stad en geeft invulling aan het verzoek van de gemeenteraad.

Tijdelijke bestemmingsplanwijziging voor opvang

Het terrein van de nieuwe opvanglocatie is eigendom van de gemeente. Voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke voorziening wordt het huidige bestemmingsplan tijdelijk aangepast. Dit maakt het mogelijk om gedurende maximaal 10 jaar asielzoekers op deze locatie op te vangen. Na 10 jaar krijgt het terrein de oorspronkelijke bestemming terug.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden en bedrijven in de omgeving van de Buys Ballotstraat zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Direct omwonenden en aangrenzende bedrijven zijn waar mogelijk persoonlijk geïnformeerd.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel van het college. Als dit besluit positief uitvalt, maakt het COA samen met de gemeente een plan om de locatie te realiseren. Bij de plannen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden en partners in de stad.

Meer informatie

Informatie over de opvang in Gorinchem is te vinden op de website van de gemeente. Op de website van het COA is meer achtergrondinformatie te vinden over het leven in een opvanglocatie.