Nieuwe Toekomst voor Gouds Stadhuis

8 maanden geleden gepubliceerd

Het Goudse stadhuis krijgt een herbestemming. Dit bijna 600 jaar oude monument zal een centrale en levendige plek blijven innemen in de Goudse samenleving. Er is afgelopen jaar gewerkt aan een definitief ontwerp en een plan voor toekomstige exploitatie.

Herbestemming Stadhuis

Het college heeft gekozen voor een herbestemming van het stadhuis waarbij er meer maatschappelijke betekenis en verbinding met de stad ontstaat. Wethouder Thierry van Vugt benadrukte de noodzaak van investeringen om het stadhuis in goede staat te houden, met oog op de 600ste verjaardag in 2059. Deze investeringen omvatten renovaties en maatregelen om het monument klaar te maken voor een duurzame toekomst, zowel in termen van energieverbruik, toegankelijkheid als programmering.

Uniek karakter Goudse Stadhuis

Het Goudse Stadhuis is uniek in haar soort. Het middeleeuwse stadhuis staat in het hart van de stad en is het middelpunt en de trots van de Goudse samenleving. Boven de ingang is de spreuk ‘Audite et Alteram Partem’ aangebracht, wat ‘luister ook naar de ander’ betekent. Dit is tekenend voor de ziel van het stadhuis.

Nieuwe invulling

In de nieuwe invulling van het stadhuis staat luisteren centraal. De bezoeker ontdekt hoe men in Gouda al eeuwen samenleeft door naar elkaar te luisteren en elkaars eigenzinnigheid te respecteren. Op de begane grond komt een horecavoorziening en de verdiepingen zullen worden voorzien van werkplekken, vergaderruimtes en kunst rond het thema samenleven. Ook blijft er ruimte om bijeenkomsten te organiseren en de ceremoniële functie van het stadhuis blijft behouden.

Verduurzaming en toegankelijkheid

Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van de plannen. Er wordt uitgegaan van een CO2 reductie van 52% en de mogelijkheid van een gasloos stadhuis wordt onderzocht. Daarnaast wordt het stadhuis beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Belangrijke maatregelen hierin zijn de realisatie van een lift en de aanpak van de entreegebieden.

Exploitatie

Voor de exploitatie van het stadhuis wordt een stichting opgericht die zich richt op de programmering van het stadhuis. Het Goudse karakter zal voelbaar blijven, sociaal en inclusief, in lijn met de uitdrukkelijke wens van de raad.