Onderzoek naar gevolgen van veranderingen in geboortezorg Zoetermeer

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B&W van Zoetermeer heeft de GGD Haaglanden gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de effecten van veranderingen in de geboortezorg op de gezondheid en het welbevinden van zwangere vrouwen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2024 verwacht.

Meerdere onderzoeken

Naast het GGD-onderzoek worden nog twee andere onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van mogelijke veranderingen in de regionale geboortezorg. Deze onderzoeken zijn ingesteld door het HagaZiekenhuis en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Ook de resultaten van deze onderzoeken worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht.

Doelen van het onderzoek

Het doel van het onderzoek door de GGD Haaglanden is tweeledig. Ten eerste wil het college inzicht krijgen in kernindicatoren met betrekking tot geboortezorg in Zoetermeer en in demografische prognoses die relevant zijn voor geboortezorg in Zoetermeer. Ten tweede wil het college inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van wijzigingen in de acute geboortezorg in het HagaZiekenhuis locatie Zoetermeer voor de gezondheid en het welbevinden van zwangeren, bevallen vrouwen en hun baby’s in Zoetermeer.

Onafhankelijke onderzoeken

Een onafhankelijk bureau onderzoekt in opdracht van het HagaZiekenhuis hoe de geboortezorg in Zoetermeer en omgeving in de toekomst goed, veilig, bereikbaar en betaalbaar kan worden georganiseerd. Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) voert in opdracht van het ROAZ een impactanalyse uit.

Perspectieven en belangen samenbrengen

De reden voor de drie verschillende onderzoeken is om de verschillende perspectieven en belangen op een zorgvuldige manier bij elkaar te brengen. De onderzoeken en het advies vormen de basis voor de besluitvorming over de toekomstige inrichting van de geboortezorg in Zoetermeer.

Zorgwethouder Ingeborg ter Laak stelt dat de eerdere onduidelijkheid over de toekomst van de Zoetermeerse geboortezorg tot veel maatschappelijke onrust heeft geleid. De gemeente is blij te merken dat het HagaZiekenhuis nu begrip toont voor deze onrust. Dit heeft geleid tot betere afspraken om het maatschappelijk draagvlak te vergroten. De afspraken over de drie onderzoeken zijn volgens de wethouder in goed overleg tot stand gekomen.