Nieuwe prestatieafspraken voor woonambities in Zwijndrecht

5 maanden geleden gepubliceerd

Woningcorporaties Trivire, Woonkracht10 en WBV Heerjansdam, hun huurdersverenigingen en de gemeente Zwijndrecht hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 2024 en 2025. Deze afspraken hebben betrekking op verschillende aspecten van wonen in Zwijndrecht, waaronder de versterking van veerkracht in buurten, wonen met zorg, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Veerkrachtige buurten

De partijen hebben afgesproken om in te zetten op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in verschillende buurten in Zwijndrecht. Dit willen zij bereiken door het versterken van bestaande buurten, het ontwikkelen van een specifieke aanpak per buurt en het bevorderen van een meer gemengde instroom van nieuwe bewoners.

Wonen met zorg

Er zijn afspraken gemaakt om een passend huis te bieden aan mensen die zorg of aandacht nodig hebben. Dit is een groeiende uitdaging in Zwijndrecht, en er is afgesproken om een balans te vinden tussen deze groep en andere woningzoekenden.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

De komende jaren zullen er nieuwe woningen gebouwd blijven worden in Zwijndrecht, zowel particulier als sociaal. Bij sociale nieuwbouw gaat het vooral om vervangende bouw, deels in andere buurten. Door deze strategie ontstaan er geleidelijk aan beter gemengde buurten en blijft het aantal sociale huurwoningen gelijk. De woonlasten worden door verduurzaming en een gematigd huurbeleid betaalbaar gehouden.

Duurzaamheid

Er is afgesproken om vaart te maken met de energietransitie en het verduurzamen van woningen. De woningcorporaties zullen hun woningen klaar maken voor het warmtenet. Daarnaast werken de partijen samen aan klimaatverandering, biodiversiteit en hergebruik van producten en materialen.

Deze afspraken zijn op 4 maart ondertekend door Trivire, Woonkracht 10, WBV Heerjansdam en hun huurdersorganisaties: Huurdersparticipatieraad Trivire, CombiRaad en Huurdersraad Woningbouwvereniging Heerjansdam. Wethouder Robert Kreukniet heeft namens de gemeente Zwijndrecht zijn handtekening gezet.