Staatssecretaris De Vries bezoekt Hoeksche Waard voor gesprek over toeslagenaffaire

8 maanden geleden gepubliceerd

Staatssecretaris Aukje de Vries heeft op uitnodiging van wethouder Paul Boogaard een bezoek gebracht aan Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard. De aanleiding voor het bezoek was de zorgen die de wethouder eerder uitte over de afwikkeling van de toeslagenaffaire.

Zorgen over ongelijke behandeling

Eerder dit jaar stuurde wethouder Boogaard een brief naar de staatssecretaris waarin hij zijn zorgen uitte over de ongelijke behandeling van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De wethouder legde uit dat, ondanks de vrijheid die gemeenten krijgen om gedupeerden te helpen, deze ruimte juist leidt tot ongelijkheid. In de praktijk betekent dit dat de ene gemeente ruimhartiger is in haar hulp dan de andere. Er is met de staatssecretaris en een afvaardiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken over deze zorgen.

In de Hoeksche Waard zijn ongeveer 130 gezinnen getroffen door de toeslagenaffaire. Ondanks een wetsvoorstel dat in november 2022 werd aangenomen om compensaties, ondersteuning door gemeenten en schuldverlichting te regelen, laat de uitvoering volgens Boogaard te wensen over.

Behoefte aan nieuwe afspraken

Wethouder Boogaard benadrukte de behoefte aan nieuwe afspraken over de uitvoering van de brede ondersteuning. Hij stelt dat de rol van de gemeenten in de loop van de tijd is veranderd en dat hierover nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Tijdens het gesprek met de staatssecretaris en de VNG heeft hij gevraagd om op korte termijn tot werkbare afspraken voor gemeenten te komen.

Volgens Boogaard is er een toezegging gedaan dat de meest urgente dossiers voor integrale beoordeling van gedupeerden uit de gemeente Hoeksche Waard versneld worden opgepakt.

Related news