Verlenging van de opvang voor asielzoekers in Bleskensgraaf

26 dagen geleden gepubliceerd

De tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO), ook bekend als crisisnoodopvang, voor vluchtelingen in de Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf blijft langer open. De opvang, geopend in februari 2023 door de gemeente Molenlanden in samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, zou oorspronkelijk tot en met maart 2024 lopen. Maar door een besluit van het college op 19 maart 2024 wordt de opvang nu verlengd tot minimaal 1 januari 2025.

Noodzaak voor crisisnoodopvang blijft hoog

Hoewel het oorspronkelijke plan was dat de TGO tegen maart 2024 vervangen zou zijn door vaste opvangplekken, is er landelijk nog steeds een grote behoefte aan crisisnoodopvang. Op 9 februari 2024 deed staatssecretaris Van der Burg een oproep om bestaande opvangplaatsen langer open te houden, een oproep waar het college van Molenlanden gehoor aan heeft gegeven.

Voorwaarden voor verlenging

Het college heeft besloten de opvang aan de Melkweg zolang open te houden als de noodzaak hoog blijft en totdat de vluchtelingen naar een structurele plek in Molenlanden kunnen verhuizen. De financiering van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is een voorwaarde voor de verlenging, die nu loopt tot 1 januari 2025. Mochten de omstandigheden dan nog steeds een hoge noodzaak tot opvang aantonen en het COA blijft financieren, dan blijft de TGO open.

Positieve ontwikkelingen in TGO Bleskensgraaf

Het gaat goed op de opvanglocatie, waar 70 vluchtelingen tijdelijk verblijven. Veel bewoners hebben betaald werk en anderen doen vrijwilligerswerk. Er is een groep vrijwilligers die de bewoners ondersteunt en activiteiten organiseert. De locatiemanagers zijn goed bereikbaar voor de omgeving, en eventuele problemen worden snel opgelost. De gemeente heeft geen klachten ontvangen over de opvang.

Zoektocht naar kleinschalige asielzoekerscentra

Wethouder Arco Bikker meldt dat het college de noodzaak ziet om de opvang langer open te houden, gezien er nog geen structurele opvangplaatsen zijn. Hij benadrukt dat de gemeente actief op zoek is naar locaties voor kleinschalige asielzoekerscentra, om aan de eisen van de onlangs door de Eerste Kamer goedgekeurde spreidingswet te voldoen. Deze wet vereist dat asielopvang over alle gemeenten in Nederland wordt verdeeld. In de toekomst moet gemeente Molenlanden plaats kunnen bieden aan 280 asielzoekers.