Vijf bewonersavonden in Kaag en Braassem om Lokale Energie Strategie te bespreken

7 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Kaag en Braassem nodigt haar inwoners uit om de komende maanden deel te nemen aan gesprekken over de Lokale Energie Strategie (LES). Er worden vijf bewonersavonden georganiseerd om te discussiëren over duurzamere energiegebruiken binnen de gemeente. Deze avonden zijn een vervolg op de startbijeenkomst die in juli in Roelofarendsveen werd gehouden. De eerste van deze avonden wordt gehouden op 5 oktober in Hoogmade.

Wat is de Lokale Energie Strategie?

De LES is een onderdeel van de klimaatwet, die voorschrijft dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd. Een belangrijke stap hierin is de overstap van schadelijke fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas, naar duurzamere energiebronnen, zoals zon en wind. In de LES wordt beschreven hoe deze verandering in Kaag en Braassem kan worden gerealiseerd. De gemeente wil dit proces samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitvoeren.

Samen zoeken naar mogelijkheden

Tijdens de bewonersavonden, die tevens dienen als werk-ateliers, zullen inwoners, experts en gemeenteleden interactief met elkaar discussiëren. Onder leiding van adviesbureau Over Morgen zal er worden gepraat en nagedacht over de mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te wekken in de gemeente. Na afloop van elke avond is er ruimte voor persoonlijke vragen. Per avond kunnen maximaal 30 inwoners deelnemen.

Locaties en tijden

De bewonersavonden worden gehouden in vijf verschillende dorpen binnen de gemeente, zodat er altijd een bijeenkomst in de buurt is. De avonden zijn gepland op:

  • 5 oktober, 19:30 uur in Hoogmade
  • 19 oktober, 19:30 uur in Rijpwetering
  • 2 november, 19:30 uur in Oude Wetering
  • 16 november, 20:00 uur in Rijnsaterwoude
  • 30 november, 19:30 uur in Woubrugge

Inwoners van Kaag en Braassem die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden voor de bewonersavonden.