Voorne aan Zee betrekt inwoners bij omgevingsvisie

3 maanden geleden gepubliceerd

Eind maart start de gemeente Voorne aan Zee gesprekken met inwoners in alle dorpen en steden over de plannen voor de leefomgeving en de keuzes die voor de toekomst gemaakt moeten worden. Wethouder Igor Bal zal ook aanwezig zijn.

Over de omgevingsvisie

Voorne aan Zee werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie, een langetermijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente. Deze visie omvat verschillende thema’s gerelateerd aan de leefomgeving, zoals wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, gezondheid, natuur en duurzaamheid.

Eerdere input

Begin 2023 heeft de gemeente een enquête gehouden en in sessies gesproken met partners in de samenleving. Deze input is gebruikt om de eerste contouren van de visie te schetsen. Deze visie bevat negen thema’s, waaronder passend wonen voor iedereen, sociaal en leefbaar, gezond en veilig, natuurlijk, duurzaam en klimaatbestendig, cultureel en beleefbaar, recreatief en toeristisch, ondernemend en bereikbaar.

Discussiepunten

Bij elk thema horen opgaven en keuzes hoe we met die opgaven willen omgaan als gemeente. De gemeente wil graag met inwoners praten over deze keuzes, zoals waar wel en geen hoogbouw moet komen, het autoluw maken van de vestingen, mogelijkheden voor recreatie in de buitengebieden, woningbouw voor ouderen of juist voor jongeren, meer of minder toeristen enzovoorts.

Kom meepraten!

Vanaf 18 maart komt er een enquête online, maar de gemeente komt ook in alle dorpen en steden om met inwoners in gesprek te gaan. De gesprekken vinden plaats op verschillende data en locaties, van 25 maart tot 6 april.

Belang van de omgevingsvisie

De omgevingsvisie vormt het uitgangspunt voor nieuw beleid en plannen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente moet een omgevingsvisie maken als verplicht onderdeel van de Omgevingswet. De gemeenteraad van Voorne aan Zee stelt uiteindelijk de omgevingsvisie vast.