Voorne aan Zee betrekt inwoners bij omgevingsvisie

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Voorne aan Zee is gestart met dialooggesprekken in alle dorpen en steden van de gemeente om te discussiëren over de toekomstplannen voor de leefomgeving. De gesprekken zijn bedoeld om te horen wat de inwoners nodig achten voor een betere toekomst van hun gemeenschap. De eerste gesprekken vonden plaats op de markt in Brielle, met de aanwezigheid van wethouder Igor Bal.

Onderwerpen voor discussie

Het gaat in deze gesprekken over allerlei thema’s die te maken hebben met de leefomgeving, zoals wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, gezondheid, natuur en duurzaamheid. De gemeente vindt het belangrijk om met de inwoners te praten over verschillende onderwerpen, zoals de plaatsing van hoogbouw, de mogelijkheid om de vestingen autoluw te maken, mogelijkheden voor recreatie in de buitengebieden, woningbouw voor ouderen of jongeren, en het toerisme.

Deelname aan de gesprekken

Inwoners kunnen deelnemen aan de gesprekken op verschillende data en locaties, waaronder De Merel in Rockanje, De Gaffelaar in Zwartewaal, ‘t Dijckhuis in Vierpolders, Oude Woelhoek in Nieuwenhoorn, Tintestein in Tinte, de Meent in Oudenhoorn en de Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. Deelnemen kan ook online via een enquête.

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een belangrijk document dat de basis zal vormen voor nieuw beleid en plannen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. De gemeente heeft al enkele toekomstvisies voor verschillende deelgebieden en een algemene toekomstvisie voor Voorne aan Zee. Deze visies zullen worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie. Het maken van een omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is.