Vreedzaam verloop pro-Palestina demonstratie in Den Haag

6 maanden geleden gepubliceerd

Naar schatting hebben ongeveer 1500 demonstranten deelgenomen aan een pro-Palestina demonstratie in Den Haag. De demonstratie eindigde rond 13.15 uur en er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Discussie over vlaggen

Er ontstond online veel ophef over het meedragen van vlaggen die gelijkenissen vertoonden met de Hamasvlag. Na beoordeling en in overleg met het Openbaar Ministerie is besloten dat het meedragen van deze vlaggen niet als strafbaar is aangemerkt. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de vlaggen niet strafbaar zijn, omdat hiermee niet actief het gedachtegoed van Hamas werd uitgedragen. Er werden geen leuzen geroepen en geen gezichtsbedekking gedragen tijdens het dragen van de vlaggen. Het enkel meedragen van de vlaggen is niet voldoende om te spreken van een strafbaar feit.

Vreedzaam verloop

De organisatie van de demonstratie had een eigen ordedienst die demonstranten actief aansprak op afspraken die vooraf gemaakt waren. De demonstratie kende een vreedzaam verloop.