Woningcorporaties en gemeentelijk Woonbedrijf Voorne aan Zee nemen woningen over van Hef Wonen

23 dagen geleden gepubliceerd

Een samenwerkingsverband van woningcorporaties Maasdelta, Ressort Wonen en het gemeentelijk Woonbedrijf Voorne aan Zee koopt zo’n 750 woningen in Brielle van de Rotterdamse woningcorporatie Hef Wonen. De woningen zijn gelegen in het centrum en omliggende wijken van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.

Reden voor verkoop

Hef Wonen heeft besloten zich volledig te richten op de stadsregio Rotterdam en verkoopt daarom haar woningen in Brielle. Het is voor Hef Wonen echter wel belangrijk dat de woningen beschikbaar blijven voor de sociale huurmarkt.

Overdracht en besluitvorming

Het volledige traject van besluitvorming bij de diverse partijen moet nog worden doorlopen. De verwachting is dat de gemeenteraad van de gemeente Voorne aan Zee op 18 april een besluit zal nemen. De verwachte overdracht van de woningen is halverwege dit jaar.

Impact voor huurders

Voor de huidige huurders van de woningen zal er niet veel veranderen. Zij kunnen hun woning na de verkoop blijven bewonen en hun huurovereenkomst en rechten en plichten blijven hetzelfde. Wel is het de bedoeling dat de woningen op termijn verduurzaamd worden, waardoor ze energiezuiniger en comfortabeler worden.