Zuidplas op weg naar een aardgasvrije toekomst

10 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Zuidplas zet stappen om aardgasvrij te worden. Dit is in lijn met de doelstellingen van de Transitievisie Warmte. Hierbij staan samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partners centraal.

Inloopavonden

De gemeente organiseert drie inloopavonden om inwoners te informeren en te betrekken bij de plannen. Deze vinden plaats op:

  • 28 september in het gemeentehuis voor Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel, van 19:30 tot 21:00 uur;
  • 5 oktober in Dorpshuis Op Moer voor Moerkapelle, van 19:30 tot 21:00 uur;
  • 12 oktober in Dorpshuis Swanla voor Zevenhuizen, van 19:30 tot 21:00 uur.

Eerste stappen

De eerste plaatsen waar Zuidplas aardgasvrij wordt, zijn Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier worden de eerste uitvoeringsplannen opgesteld.

Klankbordgroepen

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen meedenken over de aardgasvrije technieken die in het gebied gebruikt kunnen worden. Hiervoor kunnen zij zich aanmelden voor een van de drie klankbordgroepen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de website van de gemeente Zuidplas onder het kopje ‘duurzaam zuidplas’. Daar is alle relevante informatie te vinden over het proces van het aardgasvrij maken van de gemeente.