Gemeenteraad Zwijndrecht in beginsel akkoord met komst AZC in hotel ARA

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft een voorlopige toestemming gegeven voor de oprichting van een Asielzoekerscentrum (AZC) in hotel ARA. Dit werd besproken tijdens een uitgebreide vergadering op 27 februari.

Diverse meningen

Er waren gemengde reacties op het voorstel. Sommige fracties concludeerden dat de komst van het AZC onvermijdelijk is, gezien de recente invoering van de zogeheten Spreidingswet. Andere fracties stonden sowieso positief tegenover het plan.

Afgesproken voorwaarden

De gemeenteraad was tevreden met een groot aantal afspraken die het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) al met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gemaakt. Deze afspraken gaan onder andere over de dagbesteding van de asielzoekers, het onderwijs voor hun kinderen, het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar blijft bij het hotel en de oplossing die is gevonden voor de zwemlessen die niet meer in het hotel gegeven kunnen worden.

Bedenkingen en wensen

Ondanks de overeenkomsten, had de raad nog wel wensen en bedenkingen. Deze gaan vooral over het tempo waarin de asielzoekers gehuisvest worden en de mogelijkheid om het AZC te sluiten in geval van blijvende overlast. Het college heeft toegezegd hierover opnieuw in gesprek te gaan met het COA.